การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดพะเยา มีเขตเลือกตั้ง รวม 3 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดพะเยา มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 25 คน ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.น่าน 3 เขต มีผู้สมัครรวม 29 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร 3 เขต มีผู้สมัครรวม 35 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปราจีนบุรี 3 เขต มีผู้สมัครรวม 29 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ

เบอร์1 นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายวิสา บุญนัดดา พรรคก้าวไกล

เบอร์3 นายชยุต จิตธำรงสุนทร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์4 ร้อยตรีเผ่า ศรีวิชัย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์5 นายศุภชาติ ฟองจำ พรรคเพื่อไทย

เบอร์6 นายธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายดีระพัฒน์ ธนนันทพันธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์8 นางสาวณัฏฐ์ เมืองคำ (ถูกประกาศไม่รับสมัคร) พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอภูซาง, อำเภอเชียงคำ และอำเภอจุน

เบอร์1 นางสาวฉลองขวัญ บุญรักษา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์2 นายวิทวัส รัชตาจ้าย พรรคก้าวไกล

เบอร์3 นายจำรัส สักลอ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์4 พลตำรวจตรีธรรมนูญ มั่นคง พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นายภาณุพล จอมศรี (ถูกประกาศไม่รับสมัคร) พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายมานัส ทาระจีน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์8 นางสาวเจริญรัตน์ ใจดี พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปง, อำเภอเชียงม่วน, อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว

เบอร์1 นายมนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายสมหวัง วรกิจพาณิชย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นายดลธรรม ธรรมเดช พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์4 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย พรรคก้าวไกล

เบอร์5 นายศรายุทธ หน่อแก้ว พรรคภูมิใจไทย

เบอร์6 นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายอำนาจ วิชัย พรรคเพื่อไทย

เบอร์8 นายไพโรจน์ ตันบรรจง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นายสุเทพ สารบรรณ พรรคพลังปวงชนไทย

เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.พะเยา 3 เขต มีผู้สมัครรวม 25 คน

admin