เดินทางแบบไร้รอยต่อ สนามบินสิงคโปร์เล็งใช้ระบบไบโอเมทริกซ์แทนพาสปอร์ต

“สนามบินชางงี” ของประเทศสิงคโปร์ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และล่าสุดมีแผนยกระดับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาออก ด้วยการปรับระบบการตรวจคนเข้าเมืองให้ทันสมัยขึ้น เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2024 สนามบินชางงีจะเริ่มใช้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางออกจากสิงคโปร์โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

Read more